Poradnia HarmonyMed jest  ośrodkiem medycznym prowadzącym pogłębioną diagnozę, zindywidualizowane leczenie oraz różne formy terapii schorzeń psychogennych, zaburzeń psychosomatycznych oraz dysfunkcji behawioralnych.

Cztery specjalistyczne poradnie, w których współpracują ze sobą doświadczeni lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci, dietetycy kliniczni oraz fizjoterapeuci.

Wyważone, zintegrowane i wieloczynnikowe postępowanie kliniczne współpracujących ze sobą specjalistów prowadzi do poprawy samopoczucia naszych pacjentów.

Dwanaście dedykowanych programów leczenia integrujących oddziaływania lekarskie, psychologiczne, psychoterapeutyczne, dietetyczne i fizjoterapeutyczne.