Poradnia HarmonyMed jest wielospecjalistycznym ośrodkiem medycznym prowadzącym diagnozę, leczenie i długoterminową, pogłębioną profilaktykę chorób cywilizacyjnych.

Dwanaście dedykowanych programów leczenia integrujących oddziaływania lekarskie, psychologiczne, terapeutyczne, dietetyczne i fizjoterapeutyczne.

Wyważone, zintegrowane i wieloczynnikowe postępowanie kliniczne współpracujących z sobą specjalistów prowadzi do poprawy samopoczucia naszych pacjentów.