Aleksandra Podyma

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Zakres usług medycznych:

  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
  • Psychologiczna interwencja kryzysowa  
  • Terapia Zmiany Antyzdrowotnych Nawyków

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed, ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

 

Magister psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista interwencji kryzysowej (certyfikat International Critical Incident Stress Foundation), certyfikowany instruktor jogi.

Szkolenia zawodowe: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej; Psychotraumatologia pod kierownictwem  dr hab. prof. Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała realizowane na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS

Pani mgr. Aleksandra Podyma jest czynnym psychoterapeutą, obecnie pracuje na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi diagnozę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową.

W obszarze jej kompetencji zawodowych szczególnie istotnym jest umiejętność integracji różnych doświadczeń zawodowych – pracy klinicznej prowadzonej w modelu stricte medycznym z oddziaływaniami  psychoterapeutycznymi i rozwojowo-relaksacyjnymi (z elementami jogi).

Pani mgr Aleksandra Podyma w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi psychoterapię w modelu poznawczo-behawioralnym pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, fobiami oraz innymi zaburzeniami nerwicowymi. Prowadzi również krótkoterminową terapię wspierającą w modelu poznawczo-behawioralnym skierowaną do pacjentów w kryzysie psychicznym oraz interwencję kryzysową dla osób doświadczających sytuacji traumatycznej (lub z już rozpoznanym PTSD). 

Pani mgr. Aleksandra Podyma w Poradni Medycyny Snu HarmonyMed prowadzi ustrukturalizowaną psychoterapię poznawczo-behawioralną dedykowaną pacjentom z bezsennością oraz innymi zaburzeniami snu.

Pani mgr Aleksandra Podyma prowadzi również Krótkoterminową Terapię Dystresu wspierającą proces leczenia bezsenności w swoim autorskim modelu – integrując  typowe oddziaływania psychoterapeutyczne (wywodzące się z metody poznawczo-behawioralnej) z pogłębionymi interwencjami wglądowo-relaksacyjnymi (joga jako narzędzie pracy z ciałem).