Mgr Aneta Pawłowska-Okowiak

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta małżeński, specjalista psychoonkologii

 

Zakres usług medycznych:

  • Psychoterapia psychodynamiczna
  • Terapia par i małżeństw

 

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed, ul. Mierosławskiego 8/3

Rejestracja: 604 169 666

 

Specjalista psychologii klinicznej; psychoterapeuta psychodynamiczny z wieloletnim doświadczeniem klinicznym; terapeuta małżeństw i par; certyfikowany psychoonkolog oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

W modelu pracy klinicznej bliska jest jej zarówno psychodynamiczne jak i psychoanalityczne rozumienie zjawisk zachodzących w procesie terapii.

Zrealizowane szkolenia zawodowe: Kurs Psychoterapii organizowany przez Klinikę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (czteroletnie, całościowe szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne); Kurs Systemowej Terapii Rodzin i Małżeństw

Pani mgr Aneta Pawłowska-Okowiak uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach psychoonkologicznych zdobywając pełne uprawnienia psychoonkologiczne (jako certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoonkologii). Odbywała też staże kliniczne w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących psychoterapię (w tym Oddziale Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego).

Pani mgr Aneta Pawłowska-Okowiak obecnie pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Wcześniej konsultowała pacjentów onkologicznych w szpitalu Latawiec w Świdnicy, zajmowała się też terapią dzieci i młodzieży w Dziennym Ośrodku Psychiatrii. Od wielu też prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną zajmując się w niej psychoterapią indywidulaną dorosłych oraz terapią par i małżeństw.

Pani mgr Aneta Pawłowska-Okowiak jest też czynnym edukatorem w zakresie psychologii klinicznej, psychoonkologii oraz psychoterapii. Od wielu lat prowadzi wykłady, kursy i szkolenia dla pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów) oraz wolontariuszy w zakresie psychoonkologii i psychologii klinicznej. W przebiegu pracy zawodowej była wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Jest też opiekunem stażystów odbywających studia specjalizacyjne z psychologii klinicznej na SWPS.

Aneta Pawłowska-Okowiak w ramach aktywności podejmowanych w Przychodni HarmonyMed zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną dorosłych oraz terapią małżeńską.

Pani mgr Aneta Pawłowska-Okowiak pracuje pod stałą superwizją. Uczestniczy w szkoleniach zawodowych, seminariach szkoleniowo-superwizyjnych oraz konferencjach naukowych. Wielokrotnie też czynnie występowała na konferencjach psychoterapeutycznych i onkologicznych.

Pani mgr Aneta Pawłowska-Okowiak jest członkiem-założycielem, aktualnym skarbnikiem i członkiem zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.