Benita Kowalska

Dietetyk kliniczny, Specjalista zdrowia publicznego (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia), Specjalista Dialogu Motywującego

 

Zakres usług medycznych:

  • Dietoterapia
  • Dietoedukacja/ Edukacja zdrowotna
  • Dialog motywujący w leczeniu dietetycznym
  • Diagnoza dietetyczna / Diagnoza składu ciała poprzez analizator InBody 270

 

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed, ul. Szybka 1D/A

 

Rejestracja: 780 143 176

 

Doświadczenie zawodowe

Pani mgr. Benita Kowalska jest czynnym dietetykiem klinicznym, dietoterapeutą oraz specjalistą Dialogu Motywującego.

Pani mgr. Benita Kowalska od 2017 roku prowadzi samodzielną praktykę dietetyczną, skoncentrowaną na znalezieniu wewnętrznej motywacji, zmianie nawyków żywieniowych i nauce samodzielnego radzenia sobie z dietą, której efektem jest poprawa zdrowia, komfortu i jakości życia jej pacjentów. Pracuje ona również w Centrum Kardiologicznym Pro Corde Sp. z o.o we Wrocławiu, gdzie zajmuje się diagnozą dietetyczną, dietoterapią i dietoedukacją i interwencją w kryzysie współpracując w ramach zintegrowanego medycznego zespołu klinicznego.

Pani mgr. Benita Kowalska specjalizuje się w pracy z osobami chorującymi nadwagę, otyłość i choroby współistniejące (w szczególności cukrzycę, insulinooporność, miażdżycę, nadciśnienie, dyslipidemię). Ważnym jest dla niej długoterminowa efektywność wdrożonych zmian a nie krótkoterminowa i nietrwała efektowność. W jej ocenie redukcja wagi jest ważnym, ale nie jedynym celem prowadzonego leczenia dietetycznego. 

 

Szkolenia zawodowe

Pani mgr. Benita Kowalska ukończyła cały szereg kursów, szkoleń oraz warsztatów z zakresu dietetyki klinicznej, żywienia i psychodietetyki, co dało jej szeroki pogląd na różne metody prowadzenia dietoterapii i dietoedukacji.

Studium Dialogu Motywującego: szkolenie prowadzone przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego

Obecnie udoskonala swój warsztat pracy uczestnicząc w seminariach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego

Wykształcenie

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierunek: dietetyka

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierunek: zdrowie publiczne / specjalizacja: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Aktywność w Poradni HarmonyMed

Pani mgr Benita Kowalska w Poradni Psychosomatycznej HarmonyMed prowadzi pogłębioną diagnozę dietetyczną, dietoterapię oraz dietoedukację.

W swojej pracy największy nacisk kładzie na edukację oraz efektywne motywowanie do wdrażania pożądanych zmian przez swoich pacjentów.

Celem prowadzonej przez nią dietoterapii jest osiągniecie przez pacjenta poziomu wiedzy, który pozwoli mu samodzielnie kierować swoim odżywianiem w sposób jak najbardziej korzystny dla jego zdrowia.

Pomaga swoim pacjentom w ustaleniu priorytetowych zmian w sposobie żywienia, ustaleniu indywidualnych zaleceń dietetycznych dostosowanych do stanu zdrowia i możliwości, znalezieniu wewnętrznej motywacji, poznaniu siebie, swojego organizmu i odnalezieniu swojej drogi w odżywianiu, zdobyciu praktycznej wiedzy dietetycznej, poprawie jakości życia, naprawie relacji z jedzeniem oraz przejściu przez proces zmiany nawyków żywieniowych.

Pani mgr Benita Kowalska jest też specjalistą Dialogu Motywującego będącego metodą terapeutyczną niezwykle przydatną w leczeniu nadwagi i otyłości. Dialog Motywujący ma na celu wspólne z pacjentem wypracowanie narzędzi psychologicznych pozwalających na bardziej efektywną terapię nadwagi i otyłości – zdolności do definiowania celów terapeutycznych, umiejętności auto-motywowania się, dbania o trwałość swojego zaangażowania w leczenie, lepszego znoszenia towarzyszącym terapii nadwagi i otyłości stanom frustracji i zmęczenia. 

W obszarze kompetencji mgr Benity Kowalskiej szczególnie istotnym aspektem jest możliwość wykorzystania jej zróżnicowanych doświadczeń zawodowych związanych z pracą w zintegrowanych zespołach medycznym. Pozwala jej to na efektywną integrację procedur klinicznych prowadzonych w modelu stricte medycznym (dietoedukacji i dietoterapii) z oddziaływaniami terapeutycznymi (Dialog Motywujący) mającymi na celu trwałą modyfikuję wzorca behawioralnego pacjenta.

Pani mgr. Benita Kowalska stale wzmacnia swoje kompetencje zawodowe w zakresie dietoterapii i Dialogu Motywującego uczestnicząc w szkoleniach i seminariach klinicznych.