STANDARDY WIZYT WOBEC SYTUACJI PANDEMII

Szanowni Państwo

Mając na uwadze jak ważnym w leczeniu problemów psychogennych i psychosomatycznych jest bezpośredni kontakt lekarza / psychologa / dietetyka z pacjentem podjęliśmy decyzję o utrzymaniu standardowej (bezpośredniej) formuły wizyt w Poradni HarmonyMed. Zbyt cennym klinicznie (i to zarówno w obszarze diagnozy jak i terapii) jest dla nas możliwość fizycznej interakcji aby ją drastycznie ograniczać nawet w sytuacji pandemii.

Będąc jednak świadomym skali zagrożeń wdrożyliśmy niezbędne środki zapobiegawcze tak aby zminimalizować ryzyko transmisji wirusa i zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne tak Was – naszych pacjentów jak i też personelu medycznego Poradni HarmonyMed.

W związku z epidemią koronawirusa w Poradni HarmonyMed wdrożone zostały następujące zasady postępowania sanitarnego

  1. Pacjenci umawiani są na konkretne godziny. Staramy się tak ułożyć grafik przyjęć poszczególnych specjalistów aby w poczekalni jednoczasowo nie przebywał więcej niż jeden oczekujący pacjent.
  1. Wejście do Poradni jest bezpośrednio z terenu otwartego. Poradnia korzysta z efektywnego systemu wentylacyjnego. Pomieszczenia poradni jest regularnie dezynfekowane. Pacjenci i personel dysponują osobnymi węzłami sanitarnymi.
  1. Wizyty odbywają się naprzemiennie – jeden specjalista korzysta z dwóch gabinetów podczas swojego dnia przyjęć. Po każdej odbytej wizycie gabinet jest dezynfekowany i wietrzony (przez minimum 20 minut).

Utrzymywany jest odstęp 2 metrów pomiędzy lekarzem a pacjentem podczas wizyt.

Personal stale używa masek ochronnych typu N-95.

  1. W Poradni HarmonyMed używane są stale lampy wirusobójcze UV-C z promiennikami wewnętrznymi oraz wymuszonym przepływem, dezynfekujące powietrze w czasie rzeczywistym. Używane są one w sposób ciągły zarówno podczas oczekiwania w poczekalni jak i podczas samych wizyt w gabinecie.

Zasady sanitarne obowiązujące zgłaszających się do nas pacjentów

  1. Uprzejmie proszę o niezgłaszanie się na wizytę osobistą, w sytuacji gdy są Państwo przeziębieni, gorączkują lub też mieli wcześniejszy kontakt z osobą chorującą na Covid-19.

W takiej opcji możliwym jest przeprowadzenie wizyty przy użyciu systemów teleinformatycznych i powrót do standardowej formuły przyjęć podczas następnych spotkań terapeutycznych.

  1. Podczas wizyt obowiązuje bezwzględny nakaz przebywania w maskach ochronnych przez cały okres spędzany w Poradni, również podczas oczekiwania na samą wizytę w poczekalni.
  1. Przed wizytą w gabinecie niezbędna jest dezynfekcja rąk. Do Państwa dyspozycji w Poradni pozostają środki dezynfekcyjne.
  1. Prosimy o punktualne zgłaszanie się na wizyty w Poradni.