Dr n. med. Monika Michałek- Zrąbkowska

Specjalistka chorób wewnętrznych

Zakres usług medycznych:

 • Diagnoza internistyczna
 • Konsultacje internistyczne / pogłębiona diagnoza choroby otyłościowej i innych schorzeń internistycznych
 • Leczenie farmakologiczne choroby otyłościowej i innych schorzeń   internistycznych
 • Konsultacje internistyczne / diagnoza zaburzeń snu   
 • Leczenie zaburzeń oddychania w trakcie snu
 • Poligrafia / diagnoza zaburzeń snu
 • Ocena wskazań i kwalifikacja do poligrafii oraz leczenia protezą powietrzną  (CPAP/  autoPAP)

Miejsce pracy:

 • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Doświadczenie kliniczne

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu: specjalistka chorób wewnętrznych (diagnoza i leczenie pacjentów z chorobami internistycznymi, w tym otyłością oraz zaburzeniami snu)

Katedra Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: adiunkt badawczo- dydaktyczny

Szkolenia zawodowe z zakresu chorób wewnętrznych i medycyny snu

– Specjalizacja z chorób wewnętrznych

– Czteroletnie Studia Doktoranckie przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

– Instytut Psychiatrii i Neurologii, Polskie Towarzystwo Badań nad Snem: ukończony kurs Polisomnografia oraz badania MSLT i MWT (2017)

– Szkolenia w zakresie medycyny snu towarzyszące World Sleep Congress 2017 w Pradze oraz World Sleep Congress 2023 w Rio de Janeiro

– prezentacja wyników badań w trakcie sympozjów krajowych i międzynarodowych:

 • “Obstructive sleep apnea in young, healthy patients with sleep bruxism – the preliminary study” World Sleep Congress 2017, Prague, Czech Republic
 • “Obstructive sleep apnea as a risk factor of insulin resistance in nondiabetic patients” 24th Congress of the European Sleep Research Society 2018, Basel, Switzerland
 • “Resolution of central sleep apnea after percutaneous coronary intervention (PCI) with DES implantation- a case study” World Sleep Congress 2023, Rio de Janeiro, Brazil
 • XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego- wyróżnienie w „Konkursie dla młodych naukowców” za pracę pt. „Wpływ bruksizmu sennego na ciśnienie tętnicze u pacjentów bez rozpoznanego nadciśnienia tętniczego”
 • “Telemetric Assessment of Continuous Positive Airways Pressure (CPAP) Effectiveness and Adherence in Obstructive Sleep Apnea during COVID-19 Pandemic” 26th Congress of the European Sleep Research Society 2022, Athens, Greece

Wykształcenie:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

Doktor Monika Michałek- Zrąbkowska w 2008 roku ukończyła XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu i rozpoczęła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W trakcie studiów aktywnie brała udział w działaniach Studenckich Kół Naukowych, a w 2014 roku praca jej współautorstwa zdobyła 1 nagrodę na Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu.

Dyplom lekarza uzyskała w 2014 roku. W tym samym roku, jeszcze jako lekarka stażystka, rozpoczęła współpracę naukową z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W roku 2015 rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, które ukończyła w 2022 roku uzyskując tytuł specjalistki chorób wewnętrznych. W 2016 roku została uczestniczką studiów doktoranckich, w trakcie których aktywnie uczestniczyła w różnych projektach naukowych, wykonywała obowiązki dydaktyczne oraz współorganizowała konferencje i szkolenia. Wielokrotnie brała udział w krajowych i międzynarodowych sympozjach, przedstawiając liczne prace i projekty naukowe. W grudniu 2017 roku ukończyła kurs polisomnograficzny i uzyskała certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. W 2022 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W 2021 roku została laureatką konkursu dla młodych naukowców organizowanego przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Wyniki swojej pracy przedstawiła w trakcie XVII Zjazdu PTNT w Gdańsku, w czerwcu 2021 roku.

Współautorka licznych publikacji z zakresu medycyny snu oraz chorób wewnętrznych. Członkini Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, w trakcie certyfikacji.