Edyta Wierzbicka

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamicznyZakres usług medycznych:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Diagnoza psychologiczna / Testy psychologiczne
  • Krótkoterminowa psychoterapia wspierającaMiejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny z wieloletnim doświadczeniami klinicznym, diagnosta psychologiczny

Magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny z wieloletnim doświadczeniami klinicznym, diagnosta psychologiczny.

Pani mgr. Edyta Wierzbicka odbyła wiele szkoleń zawodowych (w tym Całościowy Kurs Psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne; Szkolenie z zakresu Psychoterapii Krótkoterminowej  prowadzone przez Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie) i staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących psychoterapię. Stale pozostaje pod superwizją, stale uczestniczy w szkoleniach psychoterapeutycznych.

W przebiegu swojej dotychczasowej aktywności zawodowej pani mgr. Edyta Wierzbicka pracowała w wielu ośrodkach medycznych, w których w obszarze jej aktywności zawodowej było prowadzenie diagnozy psychologicznej, wsparcia psychologicznego oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej: Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu oraz Poradni Psychiatrii i Psychoterapii Psychodynamicznej Relatio we Wrocławiu.

Pani mgr. Edyta Wierzbicka w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi pogłębioną diagnozę psychologiczną (zarówno psychodynamiczną i jak medyczną) celem oceny aktualnego stanu psychicznego i wskazań co do dalszego postępowania klinicznego.

Pani mgr. Edyta Wierzbicka w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi również krótkoterminowe oddziaływania psychologiczne o mające charakter pomocy psychologicznej (realizowane w modelu psychodynamicznym) oraz psychodynamicznie zorientowaną interwencję kryzysową.      

Pani mgr. Edyta Wierzbicka w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed konsultuje pacjentów pod kątem wskazań do podjęcia oraz wyboru modelu psychoterapii w kontekście ich diagnozy psychodynamicznej i klinicznej.

Pani mgr. Edyta Wierzbicka w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi również krótkoterminową psychoterapię wspierającą w modelu psychodynamicznym skierowana do pacjentów pozostających w kryzysie psychicznym.