Iga Rajczakowska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta dorosłych,  psychoterapeuta dzieci i młodzieży

 Zakres usług medycznych:

  • Psychoterapia psychodynamiczna dorosłych
  • Psychoterapia psychodynamiczna młodzieżyMiejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Magister psychologii, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta młodzieży. Kilkuletnie doświadczenie kliniczne. 

 

Szkolenia zawodowe z zakresu psychoterapii i psychologii klinicznej

Całościowe, czteroletnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

„Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci” prowadzone przez Ośrodek Psychoterapii Mały Książe w Krakowie

„Praktyczne aspekty pracy z pacjentem” (32h) prowadzone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej

„Diagnoza w praktyce” (30h) prowadzone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej

„Poradnictwo psychologiczne”  prowadzone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej

Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej MMPI- II Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości” (20h) prowadzone przez  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

„Uzależnienia Behawioralne” (30h) prowadzone przez Stowarzyszenie „Karan”

Kurs specjalistyczno- doskonalący „Grupa Balinta” prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grupowa terapia szkoleniowa metodą psychodramy (92h) prowadzoną przez dr Mateusz Borowiec (psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor aplikant)

Wykształcenie: Uniwersytet Humanistyczno-społeczny SWPS: psychologia

 

Doświadczenie kliniczne

Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej Salus w Długołęce (Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych; Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży): psychoterapeuta psychodynamiczny dorosłych; psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci i młodzieży, psycholog (konsultacje wstępne i diagnoza psychologiczna, interwencja kryzysowa oraz wsparcie psychologiczne)

Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej Salus w Miliczu (Oddział Dzienny Psychiatryczny; Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych; Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży): psychoterapeuta psychodynamiczny dorosłych; psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci i młodzieży, psycholog (warsztaty kompetencji społecznych), psycholog (konsultacje wstępne i diagnoza psychologiczna, interwencja kryzysowa oraz wsparcie psychologiczne)

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień: psychoterapeuta psychodynamiczny dorosłych; psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci i młodzieży, psycholog (warsztaty kompetencji społecznych), psycholog (konsultacje wstępne i diagnoza psychologiczna, interwencja kryzysowa oraz wsparcie psychologiczne)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim: psycholog  (konsultacje wstępne i diagnoza psychologiczna, interwencja kryzysowa oraz wsparcie psychologiczne); psychoterapeuta

Areszt Śledczy & Zakład Karny we Wrocławiu: psycholog (konsultacje wstępne i diagnoza psychologiczna, interwencja kryzysowa oraz wsparcie psychologiczne)

Biegły sądowy psycholog ad hoc przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

 

Staże kliniczne

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Katedry i Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (staż kliniczny / 210 godzin)

Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic Uniwersyteckiego Szpital Klinicznego im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu (staż kliniczny / 150 godzin)

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu ul. Wołowska (staż kliniczny / 160 godzin)

Oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych (staż kliniczny / 60 godzin)

Oddział terapeutyczny dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo (staż kliniczny / 50 godzin)

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu: psychoterapia grupowa, psychologiczne wsparcie indywidualne dzieci i młodzieży

Pani mgr Iga Rajczakowska jest psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem klinicznym wyniesionym z pracy w ośrodkach prowadzących leczenie i psychoterapię dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Pani mgr  Iga Rajczakowska ma rozległe doświadczenia pracy w zintegrowanych zespołach klinicznych skupiających lekarzy, psychologów i psychoterapeutów prowadzących leczenie pacjentów z zróżnicowanymi rozpoznaniami klinicznymi. Odbyła szereg staży w wiodących ośrodkach klinicznych prowadzących psychoterapię zarówno osób dorosłych jak i też młodzieży i dzieci.

W Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed pani mgr Iga Rajczakowska prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym pacjentów dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi oraz zaburzeniami osobowości. Prowadząc psychoterapię koncentruje się na oddziaływaniach psychologicznych, których celem jest wzmocnienie struktury ego oraz poprawa kompetencji funkcjonalnych pacjenta. W modelu prowadzonej przez nią terapii istotną jest zarówna wnikliwa analiza wzorca relacyjnego pacjenta (ze zwróceniem szczególnej uwagi na relacje bieżące) jak i też praca nad aktualnymi problemami życiowymi wnoszonymi przez niego.

Pani mgr Iga Rajczakowska ma również wypracowane kompetencje w zakresie prowadzenia klinicznej diagnozy psychologicznej oraz pracy z pacjentem w modelu krótkoterminowej pomocy psychologicznej.

Ważnym obszarem aktywności zawodowej pani mgr Igi Rajczakowskiej jest psychoterapia osób doświadczających następstw klinicznych przewlekłego przeciążenia emocjonalnego związanego przeżywanymi trudnościami w obszarze społecznym, zawodowym i rodzinnym. W jej ocenie ważnym w przebiegu terapii tychże pacjentów jest nie koncentrowanie się jedynie na środowiskowo uwarunkowanych przyczynach zespołów adaptacyjnych, reaktywnych i neurastenicznych. Zreflektowanie ich symptomatologii w modelu psychodynamicznym pozwala na zrozumienie mechanizmów  psychologicznych mogących być ich źródłem. Daje też perspektywy na wdrożenie efektywnych i długoterminowo skutecznych oddziaływań psychoterapeutycznych.   

Pani mgr Iga Rajczakowska w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi również psychoterapię młodzieży w modelu psychodynamicznym. Dominującym obszarem pracy terapeutycznej są trudności emocjonalne, relacyjne i behawioralne zgłaszane przez nastolatka oraz jego bliskich. W jej ocenie ich adekwatne rozumienie i następcza terapia wymagają zawsze pełnego poszanowania autonomii młodego pacjenta i zrozumienia jego potrzeb rozwojowych.  Wcześniejsze doświadczenia zawodowe pani mgr Igi Rajczakowskiej w pracy z zarówno adolescentami jak i ich rodzicami pozwalają jej na wdrożenie wyważonych i przemyślanych oddziaływań psychoterapeutycznych.  

Pani mgr Iga Rajczakowska pracuje pod stałą superwizją, regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych i seminariach klinicznych. Jest czynnym członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.