Kamil Kogut

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Zakres usług medycznych:

  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
  • Krótkoterminowa Terapia Dystresu
  • Terapia Zmiany Antyzdrowotnych Nawyków

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed, ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

 

Magister psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Szkolenia zawodowe: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Pan mgr. Kamil Kogut jest czynnym psychoterapeutą, ma też znaczące doświadczenie w obszarze zawodowym związanym z zatrudnieniem oraz zarządzaniem personelem.

Integracja doświadczeń z tych dwóch obszarów aktywności zawodowej definiuje kluczowe obszary jego zainteresowań klinicznych. Należą co nich: diagnoza oraz terapia problemów emocjonalnych związanych z następstwami Zespołu Wypalenia Zawodowego (w tym również zespołu wypalenia zawodowego u młodych, wysoce wyspecjalizowanych pracowników z stosunkowo krótkim czasem pracy, ale wysoką intensywnością i złożonością wykonywanych zadań zawodowych) oraz osobami doświadczającego przewlekłego dystresu środowiskowego.

Specjalizuje się on więc w pracy terapeutycznej z osobami  doświadczającymi dysfunkcji psychicznych ujawniających się w kontekście przeciążeniowych kryzysów zawodowych, finansowych i relacyjnych. 

Pan mgr Kamil Kogut w Poradni Zaburzeń Psychosomatycznych i Dysfunkcji  Behawioralnych prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną pacjentów z diagnozą neurastenii (zespołu wzmożonej drażliwości oraz zespołu przewlekłego zmęczenia) oraz reaktywnymi (przeciążeniowymi) zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i fobijnymi.

Pan mgr. Kamil Kogut prowadzi również Krótkoterminową Terapię Dystresu pozwalającą na wyuczenie się efektywnych technik radzenia sobie z psychicznymi następstwami przeciążenia środowiskowego.

Pan mgr. Kamil Kogut w Poradni Medycyny Snu HarmonyMed prowadzi ustrukturalizowaną psychoterapię poznawczo-behawioralną dedykowaną pacjentom z bezsennością oraz innymi zaburzeniami snu. Bezsenność jest jednym z najczęściej doświadczanych następstw przewlekłego przeciążenia dystresem, umiejętność pracy w tym obszarze zasadniczo więc zwiększa szanse na powodzenie terapii bezsenności. 

Prowadzi on również Krótkoterminową Terapię Dystresu wspierającą proces leczenia bezsenności, koncentrując się nie tylko na oddziaływaniach stricte relaksacyjnych, ale też na reframingu poznawczym (zmianie modelu poznawczego w kontekście doświadczanej bezsenności).

Pan mgr. Kamil Kogut w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi też psychoterapię w modelu poznawczo-behawioralnym pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, fobiami oraz innymi zaburzeniami nerwicowymi.