Mgr Maciej Kusztan

Psychoterapeuta psychodynamiczny

 

Zakres usług medycznych:

  • Psychoterapia psychodynamiczna

 

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed, ul. Szybka 1D/A
  • Poradnia HarmonyMed, ul. Mierosławskiego 8/3

Rejestracja: 780 143 176

 

Psychoterapeuta psychodynamiczny z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.

Szkolenia zawodowe: Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne; Diagnoza Kliniczna i Psychoterapia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Dwukrotnie odbył staż kliniczny w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach obu staży pogłębiał swoje kompetencje zawodowe: współprowadził psychoterapię grupową oraz prowadził (pod superwizją) psychoterapię indywidualną.

Doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentem, zdobywał pracując w jednostkach publicznej służby zdrowia, w których prowadzona była psychoterapia medyczna. Pracował jako psychoterapeuta w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Miliczu, w Szpitalu MSW w Jeleniej Górze-Cieplicach oraz w NZOZ „Centrum IKAR” we Wrocławiu. Poza pracą w wymienionych placówkach, nieprzerwanie prowadzi swój własny gabinet psychoterapeutyczny konsultując, diagnozując i lecząc pacjentów z różnymi schorzeniami psychogennymi.

Pan mgr. Maciej Kusztan jest psychoterapeutą łączącym doświadczenia zawodowe wyniesione z pracy klinicznej z pacjentami z poważnymi problemami zdrowotnymi (np. zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi o znacznym nasileniu) z głęboką refleksją psychodynamiczną.

Ma on również znaczące doświadczenie i kompetencje w obszarze pracy terapeutycznej związanej z wsparciem dla osób i rodzin zmagających się z przewlekłymi problemami behawioralnymi w obszarze relacji interpersonalnych, rodzinnych, zawodowych i społecznych.

Pan mgr. Maciej Kusztan w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi długoterminową psychoterapię w modelu psychodynamicznym pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, fobiami, natręctwami oraz innymi zaburzeniami nerwicowymi. Pracuje również z pacjentami z zaburzeniami osobowości oraz osobami zgłaszającymi się potrzebę psychoterapii w związku z doświadczanymi przez nie poważnymi dysfunkcjami behawioralnymi (trudności relacyjne, problemy z radzeniem sobie z różnych rolach społecznych, problemy zawodowe).

Pan mgr Maciej Kusztan jest czynnym członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów (obecnie jest członkiem zarządu DSP, szefem Komitetu Organizacyjnego Wrocławskiej Konferencji Psychoterapeutycznej). Jest też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego; regularnie uczestniczy w seminariach Balintowskich.

Pan Maciej Kusztan pracuje pod stałą superwizją; dotychczasowi superwizorzy – Kazimierz Bierzyński, Katarzyna Walewska, Krzysztof Srebny, Katarzyna Ćwirko-Kusztan; obecnie jego superwizorem jest Leszek Adamczyk.

Pan mgr Maciej Kusztan podnosi stale swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych konferencjach psychoterapeutycznych, superwizjach szkoleniowych i seminariach klinicznych.