Maja Biała

Psycholog. Dr n. med. w zakresie medycyny – psychologii klinicznej. Certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej nr 113). Wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Psychologię studiowałam na Uniwersytecie Wrocławskim, a pracę doktorską, poświęconą zaburzeniom w obszarze osobowości, obroniłam w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jako wykładowca wróciłam do macierzystej uczelni, gdzie uczę studentów psychologii zagadnień z obszaru psychoterapii i psychologii klinicznej.

Już w okresie studiów w Instytucie Psychologii uderzyło mnie, jak ogromne konsekwencje dla poznawania i przeżywania świata mają różnice w zakresie osobowości – to one, w najbardziej gruntowny sposób, kształtują nasze doświadczanie siebie, innych oraz świata. Aby głębiej zrozumieć te zależności, i naukowo, i jako psychoterapeutka, wybrałam ścieżkę zawodową przebiegającą na granicy psychiatrii i psychologii klinicznej – wśród pacjentów, którzy w najbardziej wyrazisty sposób zgłaszają swoje problemy. Współpracowałam więc naukowo, diagnostycznie i terapeutycznie z różnymi oddziałami psychiatrycznymi, przede wszystkim z Oddziałem Dziennym Leczenia Nerwic Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie prowadziłam psychoterapię grupową. Kształciłam się i, poprzez superwizję, pozostaję związana z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Staram się łączyć w swojej pracy psychoanalityczne rozumienie wewnętrznych doświadczeń moich pacjentów z perspektywą kliniczną – diagnozą i leczeniem, ukierunkowanym na zdefiniowane i ustalone przez nas cele, często dotyczące właśnie relacji z samym sobą, innymi ludźmi oraz światem. Tym jest dla mnie psychoterapia psychodynamiczna.

Maja Biała

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

  • kwalifikacja do psychoterapii ze wstępną diagnozą psychologiczną oraz psychodynamiczną;

  • prowadzenie psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym;

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

Aktualnie:

Psychoterapeutka w Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio;

Wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego;

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

2010 – 2017 Psychoterapeutka w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (kwalifikacja i wstępna diagnoza pacjentów, prowadzenie grupowej psychoterapii psychodynamicznej w modelu „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”, wsparcie merytoryczne dla specjalistów odbywających staże kliniczne w oddziale);

Wykładowca psychologii klinicznej i zagadnień psychoterapii dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

Psychoterapeutka w Dolnośląskim Centrum Psychodynamicznym „Poco a poco”;

Staże zawodowe:

Doświadczenie kliniczne na Oddziale Klinicznym Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym i Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym przy Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wykształcenie:

Stopień naukowy doktora nauk medycznych (w zakresie medycyny – psychologii klinicznej) uzyskany w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

Certyfikat psychoterapeutyczny nadany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 113);

Ukończony całościowy kurs psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

Magister psychologii – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Najważniejsze kursy dodatkowe:

Ukończone dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;

Specjalistyczne szkolenie w diagnozie zaburzeń osobowości i zastosowaniu SCID-II (Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV): Osobowość a psychopatologia – diagnoza osobowości i zaburzeń osobowości w praktyce klinicznej;

Kurs Composite International Diagnostic Interview CAPI 3.0, certyfikat WHO Collaborating Centre for Training and Research in Mental Health.

Superwizja:

mgr Janusz Kitrasiewicz, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;

mgr Andrzej Trzęsicki, Dolnośląskie Centrum Psychodynamiczne, certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów.

Bibliografia:

Jestem autorką publikacji naukowych i prezentacji na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych i psychoterapeutycznych: link do mojej bibliografii naukowej (zakładka „Dodatkowe informacje”).