Praca należy do najistotniejszych aspektów życia każdego z nas, w dużej mierze konstytuuje naszą tożsamość i poczucie wartości.

 Zygmunt Freud pisał, że aby móc być uznanym za zdrowego trzeba umieć się realizować i czerpać satysfakcję z miłości i pracy (potem dodał jeszcze do tego zabawę, ale wydaje się, iż tego obszaru jakoś specjalnie nie cenił). Praca jest więc czymś ważnym, wartościowym i budującym sens życia, ale…

 Nie każda jednak praca i nie w każdych warunkach – bywają bowiem sytuacje, w których to właśnie praca staje się źródłem chronicznego lub nagłego dystresu. Spróbujmy więc zbadać, kiedy praca jest dystresem niosącym za sobą niekorzystne następstwa zdrowotne.

 Możemy mówić o co najmniej kilku obszarach związanych z aktywnością zawodową mogących być źródłem przewlekłego dystresu.

 1. Nadmierne obciążenie pracą.
Najczęściej spotykany stresor związany z pracą. Istotą nadmiernego obciążenia może być zarówno zbyt długi czas pracy, jak i jej nadmierna intensywność. Często wiąże się to z zawyżonymi oczekiwaniami przełożonych co osiąganych wyników i nasiloną presją na…