Rejestracja

Rejestracja przez formularz

2 + 6 = ?

Oprócz powyższego formularza, mają Państwo jeszcze dwie możliwości rejestracji celem ustalenia terminu wizyty w Poradni HarmonyMed, ul. Szybka 1D/A, 50-421 Wrocław.

1. Rejestracja telefoniczna 780 143 176 

Rejestracja telefoniczna dostępna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 19:00

2. Rejestracja sms 780 143 176 

Rejestracja sms dostępna przez cały tydzień. Proszę o przesłanie smsa z prośbą o kontakt w sprawie rejestracji do Poradni. Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w ciągu 48h celem dokonania pełnej rejestracji.  

Adres poradni

Poradnia Szybka: Szybka 1D/A, 50-421 Wrocław

Poradnia Mierosławskiego : Mierosławskiego 8/3, 51-682 Wrocław

Więcej informacji o lokalizacji i dojeździe do obu Poradni w zakładce Lokalizacja & Dojazd

Jak wybrać specjalistę

 1. Jeśli chce Pani / Pan kontynuować leczenie psychiatryczne (już wcześniej prowadzone) proszę zrejestrować się bezpośrednio do specjalisty psychiatry w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej.
 1. Jeśli powodem Pani / Pana zgłoszenia są głównie nasilone skargi emocjonalne (lęk, depresja, zmęczenie, drażliwość, fobie), nie była Pani / Pan wcześniej konsultowany psychiatrycznie, nie ma Pani / Pan zdefiniowanych oczekiwań co do formy leczenia (np. wyboru konkretnej formy psychoterapii) optymalnym rozwiązaniem byłoby zarejestrowanie się do pracujących w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej specjalistów psychiatrów.

Przeprowadzą oni wnikliwą diagnozę i określą algorytm dalszego postępowania klinicznego, np. potrzebą podjęcia psychoterapii (i pomogą wybrać jej optymalną formułę), konieczność podjęcia terapii skojarzonej realizowanej w ramach całościowych programów leczenia (np. psychoterapia + leczenia psychiatryczne) lub też wskazania co do kontynuacji tylko leczenia psychiatrycznego.

 1. Jeżeli skarży się Pani / Pan na dolegliwości mogące wskazywać na zaburzenia snu proszę się zgłosić bezpośrednio do specjalisty psychiatry w Poradni Medycyny Snu celem podjęcia diagnozy i dalszego leczenia.
 1. Jeśli powodem Pani / Pana zgłoszenia są głównie trudności funkcjonalne (problemy w relacjach, trudności zawodowe, problemy rodzinne), nie była Pani / Pan wcześniej konsultowany psychiatrycznie ani psychologicznie, nie ma Pani / Pan zdefiniowanych oczekiwań co do formy leczenia (np. wyboru konkretnej formy psychoterapii) optymalnym rozwiązaniem byłoby zgłoszenie się do pracujących w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej psychologów klinicznych.

Przeprowadzą oni diagnozę psychologiczną (w tym jeśli to niezbędne również testy psychologiczne) i określą algorytm dalszego postępowania klinicznego np. potrzebą podjęcia psychoterapii (i pomogą wybrać jej optymalną formułę) lub też innych form leczenia psychologicznego.

 1. Jeśli chce Pani / Pan rozpocząć psychoterapię psychodynamiczną proszę zrejestrować się bezpośrednio do któregoś z psychoterapeutów psychodynamicznych pracujących w Poradni Psychoterapii Medycznej.
 1. Jeśli chce Pani / Pan rozpocząć psychoterapię poznawczo-behawioralną proszę zrejestrować się bezpośrednio do któregoś z psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych pracujących w Poradni Psychoterapii Medycznej.

 1. Jeśli powodem zgłoszenia są skargi emocjonalne (lęk, depresja, apatia) lub istotne trudności funkcjonalne (problemy w relacjach, trudności szkolne, problemy rodzinne) nastolatka/i (od 15 roku życia) psychoterapeutów psychodynamicznych młodzieży pracujących w Poradni Psychoterapii Medycznej
 1. Jeśli chcą Państwo rozpocząć psychoterapię par (małżeńską) proszę zrejestrować się bezpośrednio do psychoterapeutów par pracujących w Poradni Psychoterapii Medycznej.

 1. Jeśli chce Pani / Pan rozpocząć psychoterapię w modelu Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (ISTDP) proszę zrejestrować się bezpośrednio do któregoś z psychoterapeutów ISTDP pracujących w Poradni Psychoterapii Medycznej
 1. Jeśli powodem Pana / Pani zgłoszenia są głównie trudności funkcjonalne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych (ocena czy jest to używanie ryzykowne, używanie szkodliwe czy też uzależnienie) a nie był/a Pan / Pani wcześniej konsultowany/a psychiatrycznie ani też przez specjalistę terapii uzależnień optymalnym rozwiązaniem byłoby zgłoszenie się do pracujących w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej psychologów i psychiatrów mających doświadczenie pracy w ośrodkach leczenia uzależnień celem oceny skali problemu i określenia wskazań co do dalszego postępowania leczniczego.
 1. Jeśli powodem Pana / Pani zgłoszenia są głównie trudności funkcjonalne związane z kompulsywnym, nadmiarowym podejmowaniem dysfunkcjonalnych aktywności behawioralnych (patologiczny hazard, nałogowe korzystanie z pornografii, problemowe korzystanie z gier komputerowych, inne uzależnienia behawioralne ) a nie był/a Pan / Pani wcześniej konsultowany/a psychiatrycznie ani też przez specjalistę terapii uzależnień optymalnym rozwiązaniem byłoby zgłoszenie się do pracujących w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej psychologów i psychiatrów mających doświadczenie pracy w ośrodkach leczenia uzależnień celem oceny skali problemu i określenia wskazań co do dalszego postępowania leczniczego.
 1. Jeśli Pani / Pana trudności związane z problemami z nadwagą lub otyłością proszę zgłosić się do dietetyka klinicznego (lekarza dietetyka klinicznego lub magistra dietetyki klinicznej) w Poradni Psychosomatycznej celem do podjęcia diagnozy i kwalifikacji do dalszego postępowania leczniczego.