Tomasz Kocoń

Magister psychologii, psychoterapeuta leczenia uzależnieńZakres usług medycznych:

  • Diagnoza psychologiczna
  • Psychoterapia uzależnieńMiejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Magister psychologii, psychoterapeuta leczenia uzależnień

Pan mgr Tomasz Kocoń jest psychoterapeutą uzależnień z znaczącym, zróżnicowanym doświadczeniem klinicznym. W przebiegu swojej dotychczasowej aktywności zawodowej pan mgr. Tomasz Kocoń pracował w wielu ośrodkach medycznych działających zarówno modelu ambulatoryjnym jak i też stacjonarnym. Dominującym obszarem jego aktywności klinicznej było i jest  prowadzenie diagnozy psychologicznej, całościowego leczenia (w tym psychoterapii indywidualnej) osób zmagających z problemem nadużywania lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Kolejnym obszarem jego zainteresowań zawodowych jest diagnoza i terapia osób uzależnionych od określonych aktywności (czynności behawioralnych), np. hazardu, gier komputerowych, kompulsywnych zakupów i szeregu innych.

Doświadczenie kliniczne

Centrum Ikar – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia: psycholog, psychoterapeuta uzależnień ( terapia indywidualna osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych, diagnoza nozologiczna, diagnoza problemowa, psychoedukacja, wsparcie dla rodzin osób uzależnionych, indywidualna terapia osób współuzależnionych). 

Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień – Filia w Graczach: psycholog (diagnoza psychologiczna, psychoedukacja); psychoterapeuta uzależnień (terapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych, diagnoza nozologiczna, diagnoza problemowa, psychoedukacja). 

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze: psychoterapeuta uzależnień (terapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych, diagnoza nozologiczna, diagnoza problemowa, psychoedukacja). 

Fundacja Dom, Nadziei Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei” dla młodzieży uzależnionej: psychoterapeuta uzależnień (terapia indywidualna i grupowa młodzieży uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, diagnoza nozologiczna, diagnoza problemowa, psychoedukacja). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach: psycholog (diagnoza psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja), interwent kryzysowy (wsparcie osób w kryzysie, interwencja kryzysowa), psychoterapeuta uzależnień, Terapia uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych (terapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych, diagnoza nozologiczna, diagnoza problemowa, psychoedukacja, indywidualna terapia osób współuzależnionych). 

Szkolenia zawodowe z zakresu psychoterapii i psychologii

Trzyletnie, całościowe szkolenie w dziedzinie uzależnienia organizowana przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień.

Wykształcenie: Uniwersytet Humanistyczno-społeczny SWPS: psychologia

Pani mgr Tomasz Kocoń w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi pogłębioną diagnozę psychologiczną osób mających problem z nadużywaniem substancji psychoaktywnych (używających ich ryzykownie, używających ich szkodliwie, uzależnionych od nich) celem oceny aktualnego stanu psychicznego i wskazań co do dalszego postępowania klinicznego.

Pan mgr Tomasz Kocoń w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi terapię pacjentów z rozpoznaniem uzależnień od substancji psychoaktywnych. Prowadząc leczenie osoby mającej problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych pracuje on opierając się na metodologii wypracowanej w ramach Strategiczno-Strukturalnej Psychoterapii Uzależnień (wspartej jego praktycznym, klinicznym doświadczeniem zdobytym w ramach pracy w Społecznościach Terapeutycznych). Kluczowym aspektem tychże metod jest wypracowanie umiejętności do wspólnego (pacjenta z wsparciem terapeuty) definiowania określonych celów i zadań terapeutycznych. Pozwala to osobom zmagających z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych efektywnie przezwyciężyć niewątpliwe trudności jakie towarzyszą procesowi leczenia tychże schorzeń.

Pan mgr Tomasz Kocoń w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi również oddziaływania psychologiczne mające charakter psychoedukacji, pomocy psychologicznej oraz interwencji kryzysowej skierowanej do członków rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (również dla osób z już postawionym rozpoznaniem lub podejrzeniem współuzależnienia). W ramach pracy z osobami znajdującymi się w przewlekłym lub ostrym kryzysie psychologicznym pracuje on w modelu Interwencji Kryzysowej opartej na wdrożeniu planu działania i wyjścia z kryzysu oraz metodach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Pan mgr Tomasz Kocoń w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed konsultuje pacjentów pod kątem wskazań do diagnozy oraz wyboru modelu terapii w kontekście ich trudności z zależnościowym i szkodliwym podejmowaniem określonych aktywności behawioralnych. Aktywności takie jak hazard, nadmiarowe (kompulsywne) używanie określonych technologii (np. gier komputerowych), kompulsywne kupowanie, problemowe zaangażowanie w pracę, nadmiarowe angażowanie się w określone czynności seksualne (np. w pornografię) należą do coraz do częściej występujących problemów psychicznych naszych czasów.

Pan mgr Tomasz Kocoń w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi terapię pacjentów z rozpoznaniem uzależnień behawioralnych (np. uzależnieniem od hazardu, uzależnieniem od gier komputerowych, kompulsywnym kupowaniem, pracoholizmem).  

Prowadząc leczenie osoby mającej problemy z uzależnieniowym podejmowaniem  określonych zachowań (aktywności behawioralnych) pracuje on opierając się na metodologii wypracowanej w ramach Strategiczno-Strukturalnej Psychoterapii Uzależnień w modyfikacji uwzględniającej specyfikę tychże zaburzeń. Kluczowym aspektem tej metody jest wypracowanie umiejętności do wspólnego (pacjenta z wsparciem terapeuty) definiowania określonych celów i zadań terapeutycznych. Pozwala to osobom zmagających z problemem uzależnienia się od czynności behawioralnych efektywnie przezwyciężyć niewątpliwe trudności jakie towarzyszą procesowi leczenia tychże schorzeń (niejednokrotnie większych, choć inaczej wyrażonych niż przy leczeniu uzależnienia od substancji psychoaktywnych).

Pan mgr Tomasz Kocoń pracuje pod stałą superwizją (obecnie superwizorzy: Piotr Adamiak, Dorota Dyluś-Beśka) regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych i seminariach klinicznych.