Szanowni Państwo

Misją zespołu klinicznego HarmonyMed  jest prowadzenie wnikliwej diagnozy i zintegrowanego, efektywnego leczenia schorzeń o etiologii psychogennej oraz psychosomatycznej.

Współdziałamy z sobą od wielu lat – niejednokrotnie wcześniej pracując w różnych ośrodkach medycznych wspólnie konsultowaliśmy, diagnozowaliśmy i leczyli naszych pacjentów. Coraz to lepiej rozumieliśmy, iż nie jest możliwym prowadzenie skutecznego leczenia chorób psychogennych oraz psychosomatycznych bez ścisłej współpracy specjalistów z obszarów medycyny – lekarzy specjalistów psychiatrów, psychoterapeutów różnych modalności terapeutycznych, psychologów klinicznych, dietetyków klinicznych oraz fizjoterapeutów.

Mamy jednoznaczne przekonanie, że w pełni efektywne leczenie schorzeń o etiologii psychogennej i psychosomatycznej wymaga złożonego i spójnego postępowania terapeutycznego – integracji oddziaływań lekarskich (w tym farmakoterapii), psychoterapeutycznych, psychologicznych, dietetycznych oraz fizjoterapeutycznych.

Te założenia stały się źródłem idei aby w jednym miejscu współpracę podjęli specjaliści z kilku obszarów medycyny – lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci, dietetycy i fizjoterapeuci. Tworzą oni zespoły kliniczne czterech specjalistycznych poradni – Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej, Poradni Psychoterapii Medycznej, Poradni Medycyny Snu oraz Poradni Medycyny Psychosomatycznej.   

Zbudowaliśmy wystandaryzowane procedury postępowania klinicznego, dzięki którym możemy efektywnie diagnozować i wdrażać adekwatne lecznicze zgłaszających się do nas pacjentów. Pozwala na to szeroki wybór różnorodnych odziaływań terapeutycznych dostępnych w Poradni HarmonyMed – lekarskich (psychiatrycznych), psychologicznych, psychoterapeutycznych (różnych modalności), dietetycznych i fizjoterapeutycznych.

W ramach Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej prowadzimy oddziaływania stricte medyczne – diagnozę psychiatryczną i psychologiczną, psychiatryczne leczenie farmakoterapeutyczne oraz diagnozę i terapię uzależnień. Jako, że pracujący w Poradni specjaliści psychiatrzy są też wykształceni psychoterapeutycznie mogą oni dokonać na adekwatnej oceny klinicznej w kontekście wskazań co do konieczności podjęcia psychoterapii przez pacjenta. Starają się oni również udzielić pomocy pacjentom w wyborze optymalnej dla nich formy psychoterapii w kontekście zgłaszanych przez nich trudności psychicznych oraz problemów behawioralnych.   

W Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzona jest kwalifikowana psychoterapia – zarówno krótkoterminowa (w tym psychologiczna interwencja kryzysowa) jak i też długoterminowa (w modalności psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej oraz integratywnej) osób dorosłych oraz adolescentów. W Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzona jest również psychoterapia par i małżeństw w modalności systemowo-psychodynamicznej.

Zespół psychoterapeutów kierowany jest przez Katarzynę Ćwirko-Kusztan – specjalistę psychologii klinicznej, certyfikowanego psychoterapeutę oraz superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Regularnie prowadzona jest superwizja zespołu psychoterapeutycznego, organizowane są też seminaria kliniczne i zebrania szkoleniowe pracowników całego ośrodka.  

W Poradni Medycyny Snu prowadzimy pogłębioną diagnozę i leczenie (zarówno psychiatryczne jak i też psychoterapeutyczne) zaburzeń snu (w tym bezsenności). Konsultujemy również i leczymy pacjentów z współistniejącymi zaburzeniami snu i zespołami zależności od leków nasennych i uspokajających.

W Poradni Medycyny Psychosomatycznej prowadzimy pogłębioną diagnozę i leczenie (lekarskie, psychoterapeutyczne, dietoterapeutyczne, fizjoterapeutyczne) różnorakich zaburzeń psychosomatycznych (zwłaszcza otyłości). Leczenie ma charakter zintegrowany – prowadzimy je w ramach współpracujących zespołów klinicznych składających się lekarzy specjalistów, psychologów (diagnostów i psychoterapeutów), dietetyków klinicznych oraz fizjoterapeutów. 

Zdecydowaliśmy się też stworzyć zintegrowane programy leczenia i profilaktyki chorób o etiologii psychogennej i psychosomatycznej. Są one jedną z dostępnych opcji terapii w naszej Poradni. Wdrażając je staramy się prowadzić naszych pacjentów ku lepszemu samopoczuciu, ucząc ich skutecznych sposobów radzenia sobie z przewlekłym stresem i przeciążeniem oraz pomagając zmieniać im szkodliwe wzorce behawioralne i antyzdrowotne nawyki.

Poradnia HarmonyMed prowadzi też działalność szkoleniowo-edukacyjną w zakresie psychoterapii i psychologii: superwizje, seminaria oraz szkolenia specjalistyczne skierowane do psychoterapeutów z innych ośrodków klinicznych. Nasi pracownicy prowadzą też aktywność dydaktyczną i badawczą, występują na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, są członkami renomowanych stowarzyszeń naukowych i zawodowych.

Do zespołu superwizyjno-szkoleniowego Poradni HarmonyMed należą superwizorzy, superwizorzy aplikanci oraz certyfikowani psychoterapeuci – mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan, dr Marek Tomaszewski, prof. Krzysztof Małyszczak, mgr Izabela Czekalska, mgr Agnieszka Szymańska oraz dr. n hum. Katarzyna Walewska.

Poradnia HarmonyMed ma obecnie dwie lokalizacje – Poradnię Centrum (Wrocław, ul. Szybka 1D/A) oraz Poradnię Sępolno (ul. Mierosławskiego 8/3)  

Zapraszamy Państwa do podjęcia leczenia w Poradni HarmonyMed. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas zintegrowana metoda leczenia przeniesie trwałą i długoterminową poprawę samopoczucia naszych pacjentów.