Szanowni Państwo

 Misją zespołu klinicznego Specjalistycznych Poradni HarmonyMed jest prowadzenie wnikliwej diagnozy i zintegrowanego, efektywnego leczenia schorzeń o etiologii psychogennej oraz psychosomatycznej.

 Współdziałamy z sobą od dawna – pracując wcześniej w różnych ośrodkach medycznych niejednokrotnie wspólnie konsultowaliśmy, diagnozowaliśmy, i leczyli naszych pacjentów. Coraz to lepiej rozumieliśmy, iż nie jest możliwym prowadzenie skutecznego leczenia chorób psychogennych oraz psychosomatycznych bez ścisłej współpracy specjalistów z obszarów medycyny – lekarzy specjalistów, psychoterapeutów, psychologów klinicznych, dietetyków oraz fizjoterapeutów.

 Mamy jednoznaczne przekonanie, że w pełni efektywne leczenie schorzeń o etiologii psychogennej i psychosomatycznej wymaga złożonego i spójnego postępowania terapeutycznego – integracji oddziaływań lekarskich (w tym farmakoterapii), psychoterapeutycznych, psychologicznych, dietetycznych oraz fizjoterapeutycznych.

Te założenia stały się źródłem idei aby w jednym miejscu współpracę podjęli specjaliści z kilku obszarów medycyny – lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci, dietetycy i fizjoterapeuci. Tworzą oni zespoły kliniczne czterech specjalistycznych poradni – Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej, Poradni Psychoterapii Medycznej, Poradni Zaburzeń Snu oraz Poradni Zaburzeń Psychosomatycznych i Dysfunkcji Behawioralnych. 

 Zbudowaliśmy wystandaryzowane procedury postępowania klinicznego, dzięki którym możemy efektywnie diagnozować i wdrażać adekwatne lecznicze zgłaszających się do nas pacjentów. Pozwala na to szeroki wybór różnorodnych odziaływań terapeutycznych dostępnych w Poradni HarmonyMed – lekarskich (psychiatrycznych, dietetycznych), psychologicznych, psychoterapeutycznych (różnych modalności), dietetycznych i fizjoterapeutycznych. 

 Prowadzimy oddziaływania stricte medyczne – diagnozę psychiatryczną i psychologiczną, psychiatryczne leczenie farmakoterapeutyczne, pogłębioną diagnozę i leczenie zaburzeń snu oraz medyczne leczenie dietetyczne.  

 W Poradni HarmonyMed prowadzona jest kwalifikowana psychoterapia – zarówno krótkoterminowa (w tym psychologiczna interwencja kryzysowa) jak i też długoterminowa (w modalności poznawczo-behawioralnej oraz psychodynamicznej). Zespół psychoterapeutów kierowany jest przez specjalistę psychologii klinicznej, certyfikowanego psychoterapeutę oraz superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

 Zdecydowaliśmy też się stworzyć zintegrowane programy leczenia i profilaktyki chorób o etiologii psychogennej i psychosomatycznej. Są one jedną z dostępnych opcji terapii w naszej Poradni. Wdrażając je staramy się prowadzić naszych pacjentów ku lepszemu samopoczuciu, ucząc ich skutecznych sposobów radzenia sobie z przewlekłym stresem i przeciążeniem oraz pomagając zmieniać im szkodliwe wzorce behawioralne i antyzdrowotne nawyki.  

 Ośrodek HarmonyMed prowadzi też działalność szkoleniowo- edukacyjną w zakresie psychoterapii i psychologii: superwizje, seminaria oraz szkolenia specjalistyczne skierowane do psychoterapeutów z innych ośrodków klinicznych. Nasi pracownicy prowadzą też aktywność dydaktyczną i badawczą, występują na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, są członkami renomowanych stowarzyszeń naukowych i zawodowych.  

 Zapraszamy Państwa do podjęcia leczenia w Poradni HarmonyMed. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas zintegrowana metoda leczenia przeniesie trwałą i długoterminową poprawę samopoczucia naszych pacjentów.