Caly czas w tle rosnąca śnieżna kula dystresu na dole sylwetka człowieka i zanim go uderzy rozwidlenie jej drogi na możliwości poradzenia sobie z nim

Jak psychika i nawyki wpływają na nasze zdrowie?

Wpływ kondycji fizycznej na stan zdrowia i ducha jest nieprzeceniony. Z kolei wpływ owego „ducha” na kondycję fizyczną i zdrowie jest wciąż niedoceniony. Człowiek jest niesamowitą, wielopłaszczyznową maszyną. Stan psychiczny wpływa na naszą odporność, aktywność i szereg innych funkcji życiowych. W jaki sposób się to dzieje?

Czy przeciążenie i przewlekły stres mogą powodować dolegliwości somatyczne?

Czy emocje mogą być źródłem bólu i cierpienia fizycznego?

Czy na zdolność do radzenia sobie z chorobą ma wpływ nasze myślenie i rozumienie świata?

3XTAK

Dystres jest jak śnieżna kula rosnąca w tle tej infografiki. Możemy go nie zauważać, ale nieustannie nam towarzyszy i niezahamowany na czas może przeobrazić się w lawinę. Zazwyczaj kiedy widzimy doganiającą nas dystresową lawinę zaczynamy działać, jednak może być już wtedy za późno. Konsekwencje mogą już nam towarzyszyć w postaci zespołu wzmożonej drażliwości na poziomie psychicznym z dolegliwościami psychosomatycznymi – jelito drażliwe, nadciśnienie tętnicze, napięciowe bóle głowy, migreny, bezsenność. To właśnie niezauważany dystres kumuluje dolegliwości

Czy potrafimy radzić sobie z uczuciami i emocjami? Czy umiemy o nich rozmawiać? Czy umiemy je w ogóle rozpoznawać? Nawet jeśli wydaje nam się inaczej to często sami nie jesteśmy świadomi jak czujemy się w głębi siebie, a nie tylko powierzchownie. Możemy nieświadomie je ignorować a to prowadzi do ich większej eskalacji mogącej odbić się na naszym zdrowiu. Jeśli te emocje i uczucia są negatywnie to można porównać je do trucizny, która powoli się sączy i zatruwa nasze życie oddziałując na nasze ciało.

Nasze myślenie i rozumienie świata może być zainfekowane dystresem dostarczanym przez zewnętrzne bodźce i przykre wewnętrzne emocje. Jeśli będziemy umieli sobie z nimi poradzić, nie będziemy uwikłani w walkę na wielu frontach i całą siłę będziemy mogli przeznaczyć na walkę z chorobą. Mamy wiele możliwości by pracować nad negatywnymi uczuciami i emocjami. Oto kilka z nich:

Długoterminowe, głębokie procesy modyfikacji samych siebie – udział w psychoterapii wglądowej, rozwój technik medytacyjnych lub inne złożone modyfikacje funkcji psychofizycznych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na modyfikacji nieprawidłowych schematów poznawczych i szkodliwych nawyków życiowych. Pozwala również na pracę z silnymi stanami emocjonalnymi – lękiem, paniką, smutkiem, wzmożoną drażliwością i złością.

KTD czyli Krótkoterminowa Terapia Dystresu – dedykowana osobom, które doświadczają przewlekłego negatywnego stres połączonego z występowaniem bardzo niekorzystnych przeciążeń psychofizycznych. Celem jest jednoczesna nauka i wdrożenie oddziaływań relaksacyjnych jako skutecznego narzędzia walki z dystresem. Równoczesna praca nad modyfikacjami stanu umysłu, przykrych emocji i stanów ciała pozwala uniknąć najbardziej szkodliwych następstw dystresu.

W HarmonyMed intensywna terapia zmiany szkodliwych nawyków prowadzona jest kompleksowo. W jej udział zaangażowani są też dietetycy kliniczni i fizjoterapeuci. Pacjent porusza się zatem w obszarze psychoedukacyjnym, terapeutycznym, relaksacyjno-modyfikacyjnym i czysto fizycznym. Niezdrowe zachowania w obszarze diety czy aktywności ruchowej są traktowane jak silnie utrwalone nawyki i poddane modyfikacji we współpracy z pacjentem.