Grupa Superwizyjno-Szkoleniowa

W ramach Poradni działa Grupa Szkoleniowo-Superwizyjna, składająca się z superwizorów i superwizorów aplikantów: koordynatorów grupy Krzysztofa Małyszczaka i Katarzyny Ćwirko-Kusztan oraz Marka Tomaszewskiego, Izabeli Czekalskiej, Agnieszki Szymańskiej. Superwizorzy i aplikanci superwizorzy spotykają się regularnie raz w miesiącu, omawiając zagadnienia psychoterapii, dalszego rozwoju zespołu i ośrodka, współpracę z innymi ośrodkami prowadzącymi psychoterapię i leczenie psychiatryczne i inne medyczne, wspierające procesy psychoterapii. Grupa Superwizyjno-Szkoleniowa też angażuje się w organizację innych przedsięwzięć wspierających rozwój psychoterapii na terapii Dolnego Śląska – jej członkowie są aktywni w ramach obecnych tam stowarzyszeń zawodowych, współorganizują i biorą udział w seminariach i konferencjach merytorycznych, promują w przestrzeni publicznej standardy kwalifikowanej psychoterapii.

Wsparcie merytoryczne zespołowi psychoterapeutów Poradni HarmonyMed zapewniają zatrudnieni w Poradni HarmonyMed superwizorzy psychoterapii – Katarzyna Ćwirko-Kusztan (kierownik Poradni), Krzysztof Małyszczak oraz Marek Tomaszewski (aplikant superwizor). Psychoterapeuci korzystają też z wsparcia merytorycznego innych superwizorów certyfikowanych przez Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcją Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Superwizorzy pracujący w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzą również superwizje indywidualne i grupowe, szkolenia merytoryczne i seminaria szkoleniowo-superwizyjne skierowane do psychoterapeutów z innych ośrodków klinicznych, aktywnie uczestniczą w wystąpieniach na konferencjach ogólnopolskich.