Marek Tomaszewski

Marek Tomaszewski

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 477), superwizor psychoterapii.

Szanowni Państwo

Jestem lekarzemspecjalistą psychiatrii, ale też certyfikowanym psychoterapeutą oraz superwizorem psychoterapii.

Pracuję jako lekarz psychiatra od przeszło 20 lat, zdobyłem też dodatkowe wykształcenie psychoterapeutyczne, gdyż miałem jednoznaczne przekonanie, że wzbogaci to mój warsztat – diagnostyczny i terapeutyczny.

Pracowałem i pracuję w różnych jednostkach służby zdrowia – indywidualnej praktyce lekarskiej, specjalistycznych poradniach psychiatrycznych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej i ośrodkach leczenia uzależnień. Jestem/byłem w nich lekarzem psychiatrą, psychoterapeutą, superwizorem, konsultantem medycznym i osobą zarządzającą zespołami medycznymi.

Uważam, że każda osoba wykonująca zawód medyczny wypracowuje sobie, w miarę narastania doświadczenia zawodowego, swoją własną koncepcję leczenia. Oczywiście, zawsze odwołuje się ona do obowiązujących standardów medycznych i wzorców postępowania klinicznego, ale jest też odbiciem indywidualnej ścieżki zawodowej i szkoleniowej lekarza.

Ja osobiście cenię sobie pragmatyzm i skuteczność w leczeniu, dlatego szczególnie cennym i wartościowym klinicznie wydał mi się psychodynamiczny model terapii pacjentów. W mojej ocenie pozwala on na efektywne łączenie oddziaływań psychoterapeutycznych i farmakoterapeutycznych wdrażanych w oparciu o dogłębną diagnozę kliniczną.

Dlaczego ?

Uważam bowiem, że lekarz psychiatra nie powinien ograniczać swojej refleksji klinicznej tylko do zgłaszanych przez pacjenta objawów chorobowych. Zaburzenia psychiczne, w mojej ocenie, mają złożoną i głęboką etiologię, która powinna skłaniać nas – lekarzy do dostrzeżenia wielowymiarowości zgłaszanych przez chorych skarg. Pozwala to również na wybór bardziej efektywnych metod leczenia i terapii, to zaś zwiększa szanse na długoterminową poprawę samopoczucia i jakości funkcjonowania naszych pacjentów.

Takim optymalnym modelem leczenia jest w mojej ocenie psychiatria psychodynamiczna.

Marek Tomaszewski

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

  • kwalifikacja do psychoterapii z określeniem wstępnej diagnozy klinicznej i psychodynamicznej,
  • konsultacje lekarskie wraz z leczeniem psychiatrycznym (farmakoterapią),
  • konsultacje lekarskie pacjentów korzystających z psychoterapii w Relatio,
  • wstępna diagnoza pacjentów z doświadczeniem traumy – w tym orzecznictwo (opinie o stanie zdrowia) oraz kwalifikacja do krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
  • wsparcie medyczne dla zespołu leczniczego Relatio.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia psychoterapeutycznego):

2013 – nadal Poradnia Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio

2000 – nadal Specjalistyczna Prywatna Praktyka Psychiatryczna we Wrocławiu – leczenie psychiatryczne, psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza pacjentów z doświadczeniem traumy – w tym orzecznictwo (opinie o stanie zdrowia) oraz prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej

1999 – nadal Specjalistyczna Prywatna Praktyka Psychiatryczna w Brzegu – leczenie psychiatryczne, psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza pacjentów z doświadczeniem traumy – w tym orzecznictwo (opinie o stanie zdrowia) oraz prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej

2011 – nadal Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej „SALUS” w Miliczu – superwizja zespołu psychoterapeutów

2012 – 2013 Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu – koordynator zespołu psychoterapeutów (koordynacja pracy zespołu terapeutycznego i wsparcie superwizyjne)

2002 – 2003 Centrum Terapii Nerwic w Mosznej – dyrektor ds. lecznictwa oraz ordynator Oddziału Leczenia Nerwic, koordynacja zespołu medycznego, organizacja psychoterapii, leczenie psychiatryczne

2000 – 2002 Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu – rezydentura do II stopnia specjalizacji, leczenie psychiatryczne, odbyte staże kliniczne na oddziałach psychiatrycznych dziennych, leczenia nerwic, dziecięco-młodzieżowych, uzależnień

1999 – 2000 Poradnia Leczenia Uzależnień w Brzegu – leczenie psychiatryczne, prowadzenie psychoterapii grupowej (jako koterapeuta)

1998 – 2000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu – diagnoza i leczenie osób z Zespołem Stresu Pourazowego, w tym prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej

1997 – 1998 Zespół do spraw Interwencji Kryzysowej w Brzegu – diagnoza i leczenie osób z Zespołem Stresu Pourazowego, w tym prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej

1996 – 1999 Oddział Psychiatryczny Stacjonarny i Dzienny w BCM – leczenie psychiatryczne, prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej w ramach oddziału dziennego

1998 – 2005 Biegły dla Sądu i Prokuratury w dziedzinie psychiatrii

Wykształcenie:

Lekarz medycyny – Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu (1989 – 1995)

Specjalista psychiatra – specjalizacja z psychiatrii stopnia drugiego (1996 – 2002)

Certyfikowany Psychoterapeuta (Certyfikat Psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 477)

www.psychiatria.org.pl/arch/7320

Superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Psychoterapia – teoria i umiejętności praktyczne: czteroletni kurs licencjacki prowadzony pod kierownictwem prof. dra hab. Jerzego W. Aleksandrowicza przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – szkolenie atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;

Diagnostyka, interwencja kryzysowa i psychoterapia w Zespole Stresu Pourazowego – kurs realizowany przez Insitute for Psychotrauma Utrecht, Holandia (prof. Rolf Kleber oraz dr Carlo Mittendorf).

Staże kliniczne w obszarze psychoterapii:

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (3 miesiące)

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatrii, Oddział Dzienny (2 miesiące)

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach (2 miesiące)

Superwizja:

Superwizja indywidualna – prowadzący superwizor Jolanta Bartkowska-Kurek

Superwizja grupowa (superwizja w przebiegu szkolenia superwizorskiego) – prowadzący superwizor Jarosław Gliszczyński

Superwizja grupowa – prowadzący superwizor Krzysztof Srebny

Udział w balintowskiej koleżeńskiej grupie superwizyjnej, spotkania (co 4 tygodnie) od maja 2008 do nadal

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Sekcji

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, członek Zarządu, wiceprezes