Agnieszka Kudryńska – Le Tulzo

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłychZakres usług medycznych:

  • Psychoterapia psychodynamiczna dorosłych
  • Psychoterapia psychodynamiczna młodzieżyMiejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Magister psychologii, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta młodzieży. Kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne. 

Szkolenia zawodowe z zakresu psychoterapii

Całościowe, czteroletnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (podejście psychodynamiczne)

Szkolenie: Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży prowadzone przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski: psychologia

Doświadczenie kliniczne

Krakowski Instytut Psychoterapii: Oddział we Wrocławiu (psychoterapeuta)

Poradnia Zdrowia Psychicznego Harmonia (psychoterapeuta)

Centrum Psychoterapii Dziecięcej Dom na Drzewie (psychoterapeuta)

Odbycie stażu klinicznego w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego (psychoterapia grupowa i indywidulana)

Praca w zespołach prowadzących oddziaływania socjoterapeutyczne skierowane do młodzieży oraz oddziaływania psychoedukacyjne skierowane do rodziców

Doświadczenia w prowadzeniu psychologicznych oddziaływań treningowo-terapeutycznych realizowanych celem modyfikacji niepożądanych wzorców behawioralnych (np. wzmocnieniem określonych kompetencji psychologicznych)

Pani mgr Agnieszka Kudryńska – Le Tulzo jest psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem klinicznym wyniesionym z pracy w ośrodkach prowadzących leczenie i psychoterapię dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

W Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed Agnieszka Kudryńska – Le Tulzo prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym pacjentów dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi oraz zaburzeniami osobowości. Prowadząc psychoterapię koncentruje się na oddziaływaniach psychologicznych, których celem jest wzmocnienie struktury ego oraz poprawa kompetencji funkcjonalnych pacjenta. W modelu prowadzonej przez nią terapii istotną jest zarówna wnikliwa analiza wzorca relacyjnego pacjenta (ze zwróceniem szczególnej uwagi na relacje bieżące) jak i też praca nad aktualnymi problemami życiowymi wnoszonymi przez niego.

Pani mgr Agnieszka Kudryńska – Le Tulzo w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi również psychoterapię młodzieży w modelu psychodynamicznym. Dominującym obszarem pracy terapeutycznej są trudności emocjonalne, relacyjne i behawioralne zgłaszane przez nastolatka oraz jego bliskich. W jej ocenie ich adekwatne rozumienie i następcza terapia wymagają zawsze pełnego poszanowania autonomii młodego pacjenta i zrozumienia jego potrzeb rozwojowych.  Wcześniejsze doświadczenia zawodowe pani mgr Agnieszki Kudryńskiej – Le Tulzo w pracy z zarówno adolescentami jak i ich rodzicami pozwalają jej na wdrożenie wyważonych i przemyślanych oddziaływań psychoterapeutycznych.  

Pani mgr Agnieszka Kudryńska – Le Tulzo pracuje pod stałą superwizją, regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych i seminariach klinicznych. Jest czynnym członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.