Antonina Mamet

Psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta dorosłych

Psychoterapeuta pracujący w modelu Intensywnej Krótkoterminowej Terapii DynamicznejZakres usług medycznych:

  • Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna
  • Psychoterapia psychodynamiczna dorosłychMiejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej. Kilkuletnie doświadczenie kliniczne w obszarze psychoterapii, współistniejące rozległe doświadczenia kliniczne w obszarze medycyny somatycznej. 

Kluczowe szkolenia zawodowe z zakresu psychoterapii:

Ukończone całościowe, czteroletnie szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty (podejście psychodynamiczne , zintegrowane) atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne prowadzone przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Obecnie w trakcie przygotowania do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Obecnie również w trakcie trzyletniego szkolenia w Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (ISTDP-CORE Training), certyfikowanym przez IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).

Roczny Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt.

Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych – warsztat TADS-I w ramach Programu Certyfikacyjnego w diagnozowaniu zaburzeń związanych z traumą.

Szkolenie z zakresu terapii EMDR 

Szkolenie „Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym” prowadzone przez Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (2018).

Roczny kurs „Podstawy hipnozy” organizowany przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie

Uczestnictwo w treningach balintowskich (od 2009 roku do chwili obecnej)

Doświadczenie kliniczne

Oddział Dzienny Psychiatryczny Kliniki Psychiatrii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2016 do 2021, terapeuta, psychoterapeuta)

Poradnia Zdrowia Psychicznego Empatio (psychoterapeuta)

Poradnia Zdrowia Psychicznego Homine (psychoterapeuta)

Praca w jednostkach służby zdrowia prowadzących leczenie somatyczne

Odbycie stażu klinicznego na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (psychoterapia grupowa i indywidulana)

Odbycie stażu klinicznego na Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Pani mgr Antonina Mamet ma wieloletnie doświadczenie pracy w opiece zdrowotnej – zarówno w jednostkach psychiatryczno-psychoterapeutycznych jak i też w zespołach stricte medycznych (medycyna somatyczna). Wieloletnie, zróżnicowane doświadczenia zawodowe pani mgr Antoniny Mamet determinują jej sposób rozumienia problemów zgłaszających się pacjentów. Widzenia ich  zarówno w wymiarze konkretnych problemów fizycznych (np. internistycznych) i też współistniejących dysfunkcji psychicznych i realnego cierpienia emocjonalnego.

Wielowymiarowe wykształcenie (trzy modele psychoterapii) pani mgr Antoniny Mamet pozwala jej na przeprowadzenie bardziej złożonej refleksji diagnostycznej w ocenia samopoczucia pacjenta oraz na użycie różnorodnych, efektywnych technik terapeutycznych. Szczególnie zaś prowadzona przez panią mgr Antoninę Mamet Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna daje możliwości wdrożenia w procesie leczenia stosunkowo szybkich zmian w myśleniu, funkcjonowaniu i przeżywaniu pacjentów.  

Pani mgr Antonia Mamet w sposób szczególny zainteresowana jest problematyką chorób psychosomatycznych (oraz skarg somatyzacyjnych) i w związku z tym przygotowana jest ona do prowadzenia  psychoterapii pacjentów z problemami psychosomatycznymi. Ma ona pełną świadomość trudności takowej terapii, jest jednak przekonana o konieczności podjęcia leczenia przez pacjentów z schorzeniami psychosomatycznymi. Ignorowanie ich skarg jest w jej ocenie nieuzasadnioną zgodą na doświadczanie przez nich poważnego cierpienia psychicznego.  

W Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed pani mgr Antonina Mamet prowadzi też psychoterapię (zarówno modelu psychodynamicznym jak i też Intensywną Krótkoterminową Terapię Dynamiczną) pacjentów dorosłych z różnorodnymi problemami emocjonalnymi: będącymi w obniżonym nastroju, doświadczającymi lęku, poczucia pustki, apatii, niepokoju, drażliwości, osobami chwiejnymi emocjonalnie oraz z osobami z doświadczeniem psychozy.

Pracuje ona również z osobami dorosłymi z przewlekłymi dysfunkcjami osobowościowymi, mającymi istotne trudności w relacjach interpersonalnych czy też inne problemy behawioralne (związane z np. z przewlekłą niestabilnością w wymiarze zawodowym, poczuciem braku satysfakcji życiowej) .

Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna jest też znakomitym narzędziem do pracy z osobami przeżywającymi zogniskowane problemy behawioralne (np. związane z życiem zawodowym czy nauką), znajdującymi się w kryzysie psychicznych czy też doświadczającymi traum emocjonalnych.

Pani mgr Antonia Mamet jest członkiem kilku organizacji zawodowych: Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Pani mgr Antonia Mamet swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u Pani Katarzyny Ćwirko-Kusztan, superwizora akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Korzysta ona również ze stałej superwizji w (podejściu ISTDP) u pani mgr Joanny Duchniewicz i pani dr Josette ten Have-de Labije, superwizorów certyfikowanych przez IEDTA.